Vergroot contrast

(Herstel)maatregelen internetbedrijf Advance leiden tot beëindiging vervolgprocedure

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft besloten om op dit moment geen verdere stappen te ondernemen tegen het internetbedrijf Advance.

Eind 2009 concludeerde het CBP na onderzoek dat het internetbedrijf de wet heeft overtreden door via internetplatforms gevoelige gegevens te verzamelen van mensen en vervolgens hun geprofileerde persoonsgegevens aan derden te verkopen zonder de betrokkenen hierover duidelijk en volledig te informeren.

Het bedrijf Advance heeft hierop inzicht gegeven in de herstelmaatregelen die het heeft getroffen en in de wijzigingen van zijn werkwijze naar aanleiding van de bevindingen van het onderzoek. Daarmee heeft het internetbedrijf aannemelijk gemaakt dat de geconstateerde overtredingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn beëindigd.

Gerelateerd nieuws