Vergroot contrast

Google’s nieuwe privacyvoorwaarden in strijd met EU-richtlijn

​De Europese privacytoezichthouders, verenigd in de zogeheten Artikel 29-werkgroep, hebben na gezamenlijk onderzoek geconstateerd dat de wijzigingen in de privacyvoorwaarden van Google in strijd zijn met de Europese privacyrichtlijn. Vandaag presenteert de Franse privacytoezichthouder (CNIL) de resultaten van het onderzoek naar Google’s privacyvoorwaarden dat zij namens alle 27 Europese privacytoezichthouders uitvoerde. Het is de eerste keer dat de Europese privacytoezichthouders op deze wijze gecoördineerd optrekken bij een onderzoek naar grensoverschrijdende verwerkingen van persoonsgegevens door een bedrijf.

“Onze gezamenlijke actie staat voor nieuw beleid, we zullen in de toekomst steeds vaker samen optrekken om grensoverschrijdende overtredingen van Europese privacyregelgeving zo effectief mogelijk aan te pakken”, aldus de voorzitter van de verenigde Europese privacytoezichthouders en het College bescherming persoonsgegevens (CBP) Jacob Kohnstamm.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat Google bepaalde persoonsgegevens van gebruikers van de diverse Google-diensten combineert zonder de gebruikers daarover vooraf goed te informeren en zonder daarvoor vervolgens toestemming te vragen. Het zonder toestemming combineren van persoonsgegevens voor online marketing- en reclamedoeleinden is in strijd met de Europese privacyrichtlijn. Het is van belang dat mensen zelf zeggenschap hebben over het gebruik van hun persoonsgegevens. In december 2012 zullen de Europese privacytoezichthouders gezamenlijk eventuele vervolgstappen op het onderzoek bespreken.

Nieuwe privacyvoorwaarden Google

Begin dit jaar kondigde Google aan dat per 1 maart 2012 wereldwijd nieuwe privacyvoorwaarden gelden voor de gebruikers van alle diensten van Google. Vanwege het brede aanbod aan diensten en de populariteit heeft deze wijziging invloed op veel inwoners van de Europese Unie (EU).

Uit het onderzoek komt naar voren dat Google de persoonsgegevens van zijn gebruikers die via verschillende diensten worden verkregen, met elkaar combineert. Dat is in veel gevallen zonder toestemming van de gebruiker niet toegestaan. Uit het onderzoek blijkt ook dat Google gebruikers niet duidelijk maakt welke soorten persoonsgegevens het bedrijf verzamelt en voor welke doeleinden het bedrijf dat doet dat doet.

Steun van privacytoezichthouders uit Canada en Azië-Pacific

De Canadese privacytoezichthouder en de autoriteiten verenigd in APPA (Asia Pacific Privacy Authorities) hebben in een brief aan de Europese privacytoezichthouders laten weten de resultaten van het onderzoek naar de privacyvoorwaarden van Google te onderschrijven.

Zie ook