Vergroot contrast

Geen volledig kopie paspoort bij BTW-teruggave aan niet EU-inwoners

Naar aanleiding van vragen van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) past het Ministerie van Financiën regelgeving aan met betrekking tot het maken van kopieën van paspoorten door ondernemers in verband met het zogenaamde BTW-nultarief voor mensen die niet in de EU wonen.

Niet EU-inwoners hoeven geen BTW te betalen over goederen die zij in de EU kopen, ook wel bekend als tax free shoppen. Voorwaarde is dat de goederen de EU zullen verlaten. Bij een controle door de belastingdienst moet een ondernemer aannemelijk maken dat hij de desbetreffende goederen heeft geleverd aan een inwoner van een niet EU-land en dus terecht geen omzetbelasting in rekening heeft gebracht.

De ondernemer heeft een kopie van een paspoort nodig om aan te tonen dat hij aan de wettelijke voorschriften voor teruggave van omzetbelasting heeft voldaan. Het ministerie is echter naar aanleiding van vragen van het CBP tot de conclusie gekomen dat het niet noodzakelijk is een kopie te maken van de pasfoto en het BSN in het paspoort. In de regelgeving zal worden opgenomen dat zowel de pasfoto als het BSN moeten worden afgeschermd bij het maken van een kopie van het identiteitsbewijs.

​De staatssecretaris van Financiën zal het eerdere besluit met betrekking tot het BTW-nultarief voor mensen die niet in de EU wonen (5 november 2011, nr. BLK 2011/1247M) op dit punt aanpassen. De aanpassing is gepland voor het tweede kwartaal van 2013 met een ingangsdatum van 1 juli 2013 of zoveel eerder als mogelijk is.

Het CBP publiceerde in 2012 richtsnoeren voor het gebruik van een 'kopietje paspoort'. Het kopiëren of scannen van een identiteitsbewijs brengt risico's met zich mee voor de persoonlijke levenssfeer van burgers, zoals identiteitsfraude. Een kopie maken van een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart is dan ook - op enkele uitzonderingen na - bij wet verboden. Om de regels te verduidelijken heeft het CBP richtsnoeren opgesteld voor het overnemen van persoonsgegevens en het kopiëren/scannen van identiteitsbewijzen.