Vergroot contrast

Gedragscode voor gezondheidsonderzoek  

De Gedragscode Gezondheidsonderzoek “Goed Gedrag” is goedgekeurd door het CBP. De Stichting Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV) heeft deze gedragscode opgesteld voor de verwerking van persoonsgegevens bij voorgenomen gezondheidsonderzoeken. Deze gedragscode vervangt de gedragscode Goed Gedrag uit 1994 en is aangepast aan de nieuwste normen volgens de Wbp en de WGBO. De goedkeurende verklaring is gepubliceerd in de Staatscourant 2004, nr. 82 (p. 22). De FMWV vertegenwoordigt ongeveer dertig organisaties met meer dan 10.000 leden die nu aan deze code gebonden worden.

Bij gezondheidsonderzoeken worden bij verschillende instanties persoonsgegevens opgevraagd. Medische gegevens mogen in beginsel slechts verwerkt worden voor gezondheidsonderzoek als de betrokkene toestemming heeft gegeven. Hierop gelden enkele uitzonderingen die worden toegelicht in de gedragscode. De toestemmingsvraag moet voor de betrokkene relevante informatie bevatten. Het is mogelijk om de toestemming in te trekken. In dat geval zal de hulpverlener de onderzoeker aan wie hij gegevens heeft verstrekt, daarvan op de hoogte moeten stellen.

Het CBP concludeert dat de gedragscode een concretisering biedt van de regels omtrent het verwerken van persoonsgegevens bij gezondheidsonderzoek. Deze staan vermeld in de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) in het Burgerlijk Wetboek (BW). De Gedragscode heeft ook betrekking op de verwerking van anonieme gegevens, terwijl de Wbp en de WGBO alleen van toepassing zijn op tot een persoon herleidbare gegevens.

Publicaties

    Invalid Scald ID.

    Invalid Scald ID.