Vergroot contrast

Europese privacytoezichthouders spreken met zoekmachines over ‘recht om vergeten te worden’

Naar aanleiding van de uitspraak van het Europees Hof in de zaak C-131/12, hebben de Europese privacytoezichthouders, verenigd in de Artikel 29-werkgroep (WP29), gisteren gesproken met vertegenwoordigers van Google, Microsoft en Yahoo!. Het doel van deze vergadering was om zoekmachines vragen te stellen over de praktische implementatie van de uitspraak en om input te leveren voor toekomstige richtlijnen van WP29. Deze richtlijnen hebben als doel om een consistente klachtenafhandeling door de Europese privacytoezichthouders te verzekeren, als ze worden geconfronteerd met klachten van mensen over het weigeren van verwijderingsverzoeken door zoekmachines.

Onderstaande vragen werden aan de aanwezige zoekmachines gesteld. Ze gaan over onderdelen van het verwijderingsproces (bijvoorbeeld de omvang van de toepassing van de uitspraak, de reden waarom het maatschappelijk belang zou prevaleren voor toegang tot de informatie, het melden van verwijdering aan derden en de redenen voor zoekmachines om te weigeren). De privacytoezichthouders hebben de zoekmachines ook gevraagd een aantal vragen voor eind juli schriftelijk te beantwoorden.

In de toekomst kunnen aanvullende vergaderingen worden georganiseerd met andere stakeholders. De WP29-richtlijnen worden in de herfst verwacht.

Vragen gesteld tijdens de vergadering

 1. Welke informatie vraagt u van een betrokkene voorafgaand aan het overwegen van een verwijderingsverzoek, zoals URL’s, rechtvaardiging? Vraagt u aanvullende motivatie van de betrokkenen om hun verzoek te onderbouwen?
 2. Filtert u verzoeken op basis van locatie, nationaliteit of woonplaats van de betrokkene? Zo ja, wat is de juridische grondslag om zulke verzoeken uit te sluiten?
 3. Verwijdert u resultaten die tevoorschijn komen bij een zoekopdracht
  a. Alleen op EU/EEA-domeinen?
  b. Op alle domeinpagina’s die toegankelijk zijn vanuit de EU/EEA of door burgers van de EU/EEA?
  c. op alle domeinen wereldwijd?
 4. Welke criteria hanteert u om de afweging te maken tussen uw economisch belang en/of het maatschappelijk belang om toegang te hebben tot die informatie versus het recht van de betrokkene om zoekresultaten verwijderd te hebben?
 5. Welke uitleg/gronden geeft u een betrokkene om een weigering om zoekresultaten te verwijderen te rechtvaardigen?
 6. Stelt u websitebeheerders op de hoogte van een verwijdering? Zo ja, op basis van welke grondslag informeert u hen?

Aanvullende vragen, uiterlijk 31 juli schriftelijk te beantwoorden

 1. Voorziet u in voldoende informatie over het verwijderingsproces op een makkelijk toegankelijke webpagina? Heeft u een helpcentrum ontwikkeld waarin wordt uitgelegd hoe iemand een verwijderingsverzoek kan indienen?
 2. Kunnen betrokkenen alleen op elektronische wijze een verwijderingsverzoek indienen of zijn er ook andere mogelijkheden?
 3. Kunnen betrokkenen een verwijderingsverzoek in hun eigen taal indienen?
 4. Als u verzoeken filtert op basis van locatie, nationaliteit of woonplaats, wat voor informatie moet de betrokkene leveren om zijn nationaliteit en/of woonplaats te bewijzen?
 5. Vraagt u om een identiteitsbewijs of andere vorm van authenticatie en zo ja, wat voor soort? Met welke reden? Welke veiligheidsmaatregelen heeft u getroffen om persoonsgegevens te beschermen die u verwerkt ten behoeve van het verwerken van verwijderingsverzoeken?
 6. Accepteert u algemene claims voor verwijdering? (bijvoorbeeld alle zoekresultaten verwijderen die linken naar een nieuwsbericht?)
 7. Als u bepaalt een verwijderingsverzoek te honoreren, welke informatie verwijdert u dan precies? Wist u wel eens permanent hyperlinks als gevolg van een verwijderingsverzoek, in plaats van verwijdering uit de (specifieke) zoekresultaten?
 8. Verwijdert u zoekresultaten alleen gebaseerd op de naam van de betrokkene of ook in combinatie van de naam met een andere zoekterm (bijvoorbeeld Costeja en La Vanguardia)?
 9. Hoe behandelt u verwijderingsverzoeken met betrekking op hyperlinks naar pagina’s die niet (of niet langer) de naam van de betrokkene bevatten? (Voorbeeld: hyperlink naar een geanonimiseerde uitspraak, hyperlink naar een pagina waar de naam van de betrokkene is verwijderd). Crawlt u de sites onmiddellijk weer na een verwijderingsverzoek?
 10. Weigert uw bedrijf verzoeken van een betrokkene als deze de auteur is van de door hem- of haarzelf geplaatste informatie op het web? Zo ja, op welke basis weigert u deze verzoeken?
 11. Heeft u een geautomatiseerd proces dat vaststelt of een verzoek gehonoreerd of geweigerd wordt?
 12. Wat voor technische oplossing gebruikt u om te verzekeren dat links naar materiaal waarop een overeenkomst voor verwijdering van toepassing is niet in de zoekresultaten worden getoond?
 13. Op welke van uw diensten is volgens u een verwijderingsverzoek van toepassing?
 14. Stelt u gebruikers via informatie op de zoekresultatenpagina op de hoogte dat sommige resultaten volgens EU-wetgeving zijn verwijderd? In dat geval, wat is daar de grondslag voor? Wat is het exacte beleid? Het lijkt er met name op dat deze melding soms getoond wordt als er geen verwijderingsverzoeken van betrokkenen zijn gedaan. Kunt u bevestigen of ontkennen dat dit het geval is en, zo ja, kunt u uitweiden over de toegepaste criteria?
 15. Heeft u overwogen om verwijderde zoekresultaten te delen met andere zoekmachines?
 16. Hoe lang duurt het gemiddeld om een verzoek in behandeling te nemen?
 17. Welke statistieken kunt u op dit moment delen (percentage verzoeken gehonoreerd / gedeeltelijk gehonoreerd / geweigerd)? Hoeveel heeft u er in totaal beantwoord? Hoeveel per dag?
 18. Gaat u een database aanleggen van alle verwijderingsverzoeken of verwijderingsovereenkomsten?
 19. Met wat voor problemen bent u  geconfronteerd bij het implementeren van de uitspraak van het Hof? Zijn er bepaalde categorieën verzoeken die voor specifieke problemen zorgen?
 20. Kunt u ons alstublieft voorzien van contactinformatie in het geval wij moeten overleggen over een specifiek geval? 

Gerelateerd nieuws