Vergroot contrast

Europese privacytoezichthouders bekritiseren Facebook vanwege wijziging standaardinstellingen

De Artikel 29-werkgroep van Europese privacytoezichthouders (WP29) heeft in een brief van 12 mei jl. Facebook laten weten dat het onaanvaardbaar is dat het bedrijf de standaardinstellingen van zijn sociale netwerksite fundamenteel heeft gewijzigd. Dit gebeurde nota bene slechts enkele dagen na de hoorzitting die WP29 in november 2009 hield met drie toonaangevende sociale netwerksites, waarbij ook vertegenwoordigers van Facebook aanwezig waren.

WP29, die haar 75e plenaire sessie in Brussel hield op 10 en 11 mei jl., heeft twintig sociale netwerksites aangeschreven die de ‘Safer Networking Principles for the EU’ hebben getekend, waaronder Facebook.

In de brieven benadrukt WP29 de noodzaak van standaardinstellingen waarbij toegang tot de gebruikersprofielen en tot informatie over de contacten van gebruikers beperkt wordt tot door de gebruiker zelf geselecteerde contacten. Elke vorm van verdergaande toegang, zoals door zoekmachines, zou alleen mogelijk moeten zijn op basis van een expliciete keuze van de gebruiker van de sociale netwerksite. De brieven zijn een vervolg op de Opinie over sociale netwerksites die WP29 in juni 2009 heeft vastgesteld en de daarover in november 2009 gehouden hoorzittingen met drie toonaangevende sociale netwerksites.

De brieven aan de sociale netwerkdiensten behandelen ook de kwestie van de 'third party applications’. Sociale netwerksites moeten gebruikers maximale zeggenschap geven over de vraag tot welke profielgegevens 'third party applications' toegang hebben.

Daarnaast moeten sociale netwerksites zich ervan bewust zijn dat zij in strijd met privacywetgeving handelen als zij persoonsgegevens van andere personen die zijn opgenomen in een gebruikersprofiel gebruiken indien deze andere personen daarvoor geen vrije en ondubbelzinnige toestemming hebben gegeven.

Ontmoeting met OECD

De Europese privacytoezichthouders hebben tevens een ontmoeting gehad met vertegenwoordigers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Organisation for Economic Co-Operation and Development, OECD). Tijdens de bijeenkomst is van gedachten gewisseld over de gemeenschappelijke rol die WP29 en de OECD kunnen spelen bij de herziening van de OECD Privacy Guidelines en bij internationale samenwerking op het gebied van handhaving.

Over de Artikel 29-werkgroep

De werkgroep ontleent haar naam aan artikel 29 van de Europese Privacyrichtlijn 95/46/EG. Alle toezichthoudende autoriteiten op het gebied van bescherming van persoonsgegevens van de Europese Unie nemen deel aan deze werkgroep, die een belangrijke rol speelt in de totstandkoming van Europees beleid en wetgeving. De werkzaamheden van de werkgroep leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van Europese normen en gemeenschappelijke interpretaties en aan de intern bindende gedragscodes die internationale uitwisseling van persoonsgegevens binnen multinationale concerns mogelijk maken.

Publicaties