Vergroot contrast

Europese privacytoezichthouders analyseren toestemming voor cookies

De Europese privacytoezichthouders, verzameld in de Artikel 29-werkgroep, hebben een opinie aangenomen over uitzonderingen op het toestemmingsvereiste voor het plaatsen van cookies. De opinie gaat in op welke wijze de gewijzigde e-Privacyrichtlijn van invloed is op het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken.

De e-Privacyrichtlijn bepaalt dat de gebruiker goed moet worden geïnformeerd en op basis hiervan toestemming moet geven voor het plaatsen van cookies. De opinie over toestemming voor cookies van de Europese privacytoezichthouders bespreekt voor welke cookies onder bepaalde voorwaarden geen toestemming van de gebruiker nodig is.

Zo is toestemming niet nodig voor het plaatsen van functionele cookies. Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het leveren van een door de gebruiker gevraagde dienst. Denk daarbij aan cookies die nodig zijn voor het onthouden van de artikelen in een online winkelmandje.

In Nederland is de Telecommunicatiewet aangepast overeenkomstig de bepalingen in de e-Privacyrichtlijn; de wijzigingen in de Telecommunicatiewet zijn op 5 juni 2012 in werking getreden.

Zie ook