Vergroot contrast

Een IP-adres is niet altijd een persoonsgegeven  

Samenvatting Aan de ene kant zijn er controlerende instanties die IP-adressen uitgeven aan: Internet Service Providers (ISP) die hun abonnees toegang verlenen tot het Internet; bedrijven die voor intern gebruik hun werknemers moeten voorzien van een werkplek die op het internet kan worden aangesloten. Deze controlerende instanties scheppen orde in het gebruik van IP-adressen door ze in series van een aantal opvolgende adressen uit te geven. De organisaties die op deze wijze de beschikking hebben gekregen over een serie IP-adressen zullen die over het algemeen in één regio gebruiken. Daarmee is het zeer waarschijnlijk dat alle gebruikers van IP-adressen uit één bepaalde serie bij voorkeur dezelfde taal spreken.

Aan de andere kant zijn er commerciële en ideële organisaties die websites oprichten om bezoekers op eenvoudige, maar vooral gebruikersvriendelijke methode te informeren over hun producten of doelstellingen. Het is daarbij belangrijk de juiste taal te kiezen waarin de informatie wordt aangeboden. Daardoor is de kans namelijk groter dat de boodschap direct wordt begrepen.

In Nederland is een organisatie werkzaam die op basis van eigen onderzoek vaststelt in welke land een serie van IP-adressen wordt gebruikt. Aan de hand hiervan is eenvoudig vast te stellen welke taal daar als voertaal wordt gebruikt. Voor landen waar meerdere talen worden gesproken, wordt een indeling in regio's gehanteerd.

Bedoeld bedrijf brengt een CD-ROM in de handel waarop een database is opgenomen waarin bij elk IP-adres is vastgelegd in welk land (regio) dit adres wordt gebruikt en welke taal daar als voertaal wordt gesproken. Met behulp van de bijbehorende software kan een eigenaar van een website aan de hand van een concreet IP-adres vaststellen welke taal de meest waarschijnlijke is om de informatie weer te geven.

De Registratiekamer is van mening dat een volledig IP-adres in veel gevallen als persoonsgegeven moet worden beschouwd. Hierdoor vallen verwerkingen van IP-adressen over het algemeen onder de reikwijdte van de privacywetgeving. De verschijningsvorm van het IP-adres is hier echter bepalend voor.

De Registratiekamer heeft de werkprocessen onderzocht en vastgesteld dat er bij het aanmaken van de CD-ROM weliswaar sprake is van IP-adressen, maar dat deze op dusdanige wijze worden gebruikt dat deze niet tot individuele natuurlijke personen kunnen worden herleid. Deze constatering heeft ertoe geleid dat de Registratiekamer de uitspraak heeft gedaan dat er bij dit bedrijf geen persoonsgegevens zijn en dat de privacywetgeving dus niet van toepassing is.

19 maart 2001, z2000-0340

Publicaties