Vergroot contrast

Coördinatie implementatie richtlijn bewaren verkeersgegevens noodzakelijk

De Artikel 29-werkgroep van Europese privacytoezichthouders roept Europese lidstaten op de implementatie van de richtlijn bewaren verkeersgegevens te coördineren.

De werkgroep heeft geconstateerd dat de ‘Richtlijn over de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare elektronische-communicatiediensten’ ruimte laat voor verschillende interpretatie en implementatie ervan in de lidstaten.

Ook zijn de noodzakelijke waarborgen niet alle voldoende gespecificeerd. De werkgroep acht het van groot belang dat de richtlijn in alle lidstaten op dezelfde wijze wordt geïnterpreteerd en geïmplementeerd.

Opinie

De werkgroep benadrukt de noodzaak voor voldoende adequate en specifieke waarborgen om de rechten van burgers en dan met name het recht op vertrouwelijkheid van communicatie te kunnen garanderen. In een opinie over de opslag van verkeersgegevens geeft de werkgroep aan welke waarborgen er ten minste getroffen zouden moeten worden.