Vergroot contrast

CBP roept scannen ID-bewijzen door cafés Hoorn halt toe

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft tijdens een onderzoek bij diverse horecagelegenheden in Hoorn vastgesteld dat zij in strijd met de wet ID-scanners gebruikten. Hiermee scanden de cafés de digitale gegevens op de chip in identiteitsbewijzen van bezoekers in.

Op de chip staan onder meer het burgerservicenummer (BSN) en een foto. Dit zijn persoonsgegevens van gevoelige aard, waarvoor extra wettelijke eisen gelden vanwege het risico op identiteitsfraude. Deze manier van verzamelen en opslaan van persoonsgegevens door cafés is niet toegestaan.

De onderzochte horecagelegenheden zijn naar aanleiding van de geconstateerde overtredingen door het CBP gestopt met het inscannen van identiteitsbewijzen en hebben de eerder verzamelde persoonsgegevens vernietigd. Daarmee zijn alle overtredingen beëindigd.

Horecaontzegging

Eén van de redenen voor horecaondernemers om ID’s te scannen is om, samen met andere cafés, gegevens uit te wisselen ten behoeve van een collectieve horecaontzegging. Dit is een maatregel die wordt opgelegd aan horecabezoekers die in ernstige mate overlast veroorzaken.

Cafés die horecaontzeggingen onderling willen uitwisselen, zijn wettelijk verplicht dit eerst bij het CBP te melden en een voorlopig onderzoek aan te vragen. Dit was in het geval van de onderzochte Hoornse cafés niet gebeurd. 

Bijzondere persoonsgegevens

Bij de uitwisseling van de aanleiding van een horecaontzegging gaat het om strafrechtelijke gegevens. Dit zijn, net als bijvoorbeeld ras, gezondheid of geloofsovertuiging, bijzondere persoonsgegevens. Misbruik van deze gegevens kan leiden tot bijvoorbeeld discriminatie of uitsluiting van de betreffende persoon.

Identiteitsfraude

Cafés mogen het BSN niet verwerken. Het BSN is een persoonsnummer dat in de eerste plaats bedoeld is voor het contact tussen burgers en de overheid. Organisaties buiten de overheid mogen het BSN alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald. Met het BSN kan gemakkelijk een koppeling worden gemaakt tussen informatie uit verschillende bestanden.

Bedrijven moeten uiteraard kunnen controleren of hun klanten zijn wie ze zeggen dat ze zijn. Het scannen en verwerken van ID-bewijzen brengt echter privacyrisico’s met zich mee, zoals misbruik van persoonsgegevens en identiteitsfraude. Dit kan grote financiële en maatschappelijke gevolgen hebben voor burgers.

Publicaties