Vergroot contrast

CBP onderzoekt beveiliging Suwinet bij gemeenten

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) doet onderzoek naar de beveiliging van Suwinet bij gemeenten. Met dit systeem wisselen onder meer gemeenten, het UWV en de Sociale Verzekeringsbank persoonsgegevens uit over werk en inkomen. Het is van groot belang dat de (gevoelige) gegevens in Suwinet goed zijn beveiligd. En dat alleen bevoegde medewerkers erbij kunnen.

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) heeft onlangs een onderzoek gedaan naar de beveiliging van Suwinet bij gemeenten. Hieruit komt naar voren dat de beveiliging maar weinig is verbeterd vergeleken met eerder onderzoek uit 2013. Het percentage van de onderzochte gemeenten dat aan de normen voldoet, is gestegen van 4% naar 17%.

Start onderzoek CBP

De Inspectie SZW heeft aan meerdere beveiligingsnormen getoetst. De staatssecretaris van SZW heeft het CBP geïnformeerd over de resultaten van dit onderzoek. Het CBP heeft hierop een reeds lopend eigen onderzoek uitgebreid met 8 gemeenten.

Eerder onderzoek CBP

Eind 2014 onderzocht het CBP de beveiliging van Suwinet bij het UWV en de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het CBP concludeerde dat beide partijen de beveiliging niet goed op orde hadden. Het UWV en ’s-Hertogenbosch lieten hierop weten maatregelen te gaan treffen om de persoonsgegevens beter te beschermen. Het CBP controleert nu of de overtredingen zijn beëindigd. Zo niet, dan kan het CBP handhavende maatregelen inzetten.

Gerelateerd nieuws