Vergroot contrast

CBP: IND past regels SIS II onvoldoende toe

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verwerkt signaleringen over vreemdelingen niet altijd conform de regels in het Schengen Informatiesysteem N.SIS II. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft dit na onderzoek geconstateerd.

Toezichthouder

Het Schengen Informatiesysteem II (SIS II) is ingericht voor controle van inkomend en uitgaand personen- (en goederen)verkeer in het Schengengebied. Het CBP is de nationale toezichthouder op het Nederlandse deel van het systeem (N.SIS II).

Op Europees niveau is een aantal regels vastgesteld waaraan de Schengenlanden zich moeten houden. Het CBP heeft in het kader van verplicht periodiek onderzoek bij de IND gecontroleerd of de regels ten aanzien van het SIS II bij deze partij worden nageleefd.

Signalering

Het CBP heeft een steekproef uitgevoerd op een aantal dossiers. In 9 van de 14 onderzochte gevallen heeft het CBP geconstateerd dat de verwerking niet conform de regels in het SIS II was. Zo was onder meer sprake van signaleringen zonder vermelding van de beslissing of van de reden die aan de signalering ten grondslag ligt.

Op grond van een nationale (Nederlandse) signalering kunnen door de IND gesignaleerde onderdanen van derde landen in N.SIS II worden opgenomen. Deze signalering kan leiden tot weigering van toegang tot het Schengengebied. Een signalering is een registratie van een persoon of een zaak (zoals een gestolen voertuig) in het SIS II.

Publicaties