Vergroot contrast

CBP: Heimelijk filmen van personeel Media Markt in strijd met de wet

​Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft na onderzoek geconcludeerd dat het bedrijf Media Markt in strijd met de wet zijn personeel heimelijk heeft gefilmd. In het voorjaar van 2013 ontving het CBP diverse signalen vanuit de media en van betrokkenen over het gebruik van (heimelijke) camera-observaties door Media Markt. Naar aanleiding hiervan is de privacytoezichthouder een onderzoek gestart.

Media Markt zette ‘mystery shoppers’ met verborgen camera’s in die in verschillende vestigingen het personeel filmden in het kader van een training. Vervolgens werd het personeel met deze beelden in groepsverband geconfronteerd. Ook blijkt uit het onderzoek dat het management van Media Markt medewerkers heeft aangesproken op hun functioneren op basis van camerabeelden van beveiligingscamera’s. Media Markt heeft eveneens met behulp van deze camerabeelden een klacht afgehandeld.

Het aanspreken van personeel en het afhandelen van klachten zijn onverenigbaar met het doel van de opnamen van beveiligingscamera’s en daarmee ook in strijd met de wet. Het CBP zal nu beoordelen in hoeverre het opleggen van sanctionerende maatregelen noodzakelijk is.

​Media Markt heeft naar aanleiding van het onderzoek van het CBP een beleidslijn voor het gebruik van camerabeelden opgesteld. Hierin staat dat vestigingen onder bepaalde voorwaarden nog wel gebruik mogen maken van heimelijke camera-opnamen. Deze beleidslijn is echter ook in strijd met de wet, omdat Media Markt geen wettelijke grondslag heeft voor het gebruik van mystery shoppers met verborgen camera’s. Het belang van Media Markt - een groter leereffect bij zijn medewerkers bereiken - kan namelijk door middel van minder ingrijpende middelen worden bereikt.

Cameratoezicht door werkgevers

Werkgevers mogen in principe geen gebruik maken van verborgen camera’s om het personeel te filmen. Een werkgever mag alleen wanneer er bijvoorbeeld veel wordt gestolen of gefraudeerd onder strikte voorwaarden gebruikmaken van een verborgen camera. Andere inspanningen van de werkgever moeten dan niet hebben gewerkt en de controle moet tijdelijk zijn.

Een werknemer heeft óók in de werksituatie recht op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer. Het controleren van het functioneren van werknemers door camera-observaties kan ingrijpend zijn en grote gevolgen hebben voor werknemers die een (financiële) afhankelijkheidsrelatie hebben met hun werkgever. Er kan in zo’n relatie dan ook geen sprake zijn van ‘vrije’ toestemming voor geheime camera-observaties.

Publicaties