Vergroot contrast

CBP controleert vernietiging vingerafdrukken bij gemeenten

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft na onderzoek geconstateerd dat gemeenten de vingerafdrukken in de reisdocumentenadministraties niet langer bewaren dan wettelijk is toegestaan. Dat heeft het CBP de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties per brief laten weten.

De minister kondigde in 2011 mede op verzoek van de Tweede Kamer aan de opslag van vingerafdrukken van aanvragers van een paspoort in de reisdocumentenadministratie van gemeenten stop te zetten. Het CBP heeft de minister begin dit jaar verzocht om inlichtingen over de stand van zaken met betrekking tot de reeds opgeslagen vingerafdrukken.

De minister heeft daarop aangegeven dat er updates zijn geïnstalleerd op de programmatuur van de reisdocumentenadministraties van alle gemeenten ter verwijdering van de vingerafdrukken. Ook heeft de minister laten weten dat de back-uptapes en apparatuur met eventuele restsporen van vingerafdrukken dit jaar zullen worden vervangen.

Het CBP constateert op basis van deze informatie dat de vingerafdrukken niet langer worden opgeslagen dan is toegestaan, te weten tot de uitreiking van het identiteitsbewijs. Ook worden de eerder opgeslagen vingerafdrukken vernietigd.