Vergroot contrast

CBP: Belastingdienst beëindigt overtreding gebruik huurdersgegevens

De Belastingdienst gebruikt niet langer van teveel huurders gegevens bij de uitvoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging in 2014. Hiermee heeft de Belastingdienst de eerder geconstateerde overtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) beëindigd. Dat concludeert het College bescherming persoonsgegevens (CBP) na onderzoek naar de werkwijze van de Belastingdienst.

Het CBP concludeerde eerder dat de Belastingdienst in 2013 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) overtrad door alle huurwoningen op te nemen in een bestand in plaats van alleen die woningen waarvoor de inkomensafhankelijke huurverhoging geldt. Dit was bovenmatig en daarmee onrechtmatig, aldus het CBP.

Maatregelen Belastingdienst

De Belastingdienst heeft naar aanleiding van het onderzoek maatregelen genomen om de privacy van huurders te waarborgen en ervoor te zorgen dat verhuurders niet zonder noodzaak inkomensgegevens opvragen. Dit heeft geresulteerd in een vermindering van het betreffende woningenbestand met 750.000 woningen. Ook krijgen huishoudens bericht van de Belastingdienst als hun verhuurder voor hun woonadres een indicatie over alle gezamenlijke inkomensgegevens in een huishouden heeft opgevraagd.

Onderzoek CBP 2013

Uit het onderzoek van het CBP naar de werkwijze in 2013 bleek dat de Belastingdienst in strijd met de wet inkomensgegevens van alle huurders in Nederland gebruikte voor de uitvoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging terwijl de inkomensafhankelijke huurverhoging niet voor alle huurwoningen geldt. Zo is deze niet van toepassing op huurhuizen in de vrije sector en op huurwoningen waarvoor al de maximale huurprijs wordt betaald. Het CBP concludeerde dat ten minste twaalf procent van de woningen niet in het bestand opgenomen had mogen worden.

Scheefwonen

Met de inkomensafhankelijke huurverhoging wordt beoogd het zogeheten scheefwonen tegen te gaan bij midden- en hogere inkomens en hiermee de doorstroming op de huurmarkt te bevorderen. Dit gebeurt door de huurprijsverhoging te koppelen aan het huishoudinkomen. In 2013 is hiervoor een wetsvoorstel aangenomen dat inmiddels kracht van wet heeft.

Gerelateerd nieuws