Vergroot contrast

CBP adviseert over wijziging Wet op de kansspelen

Het ministerie van Veiligheid van Justitie heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) om advies gevraagd over het wetsvoorstel wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime. Het voorstel heeft tot doel om kansspelverslaving te voorkomen, de consument te beschermen en fraude en criminaliteit tegen te gaan. Het CBP adviseert het voorstel pas in te dienen nadat met de opmerkingen van het CBP rekening is gehouden.

Om het genoemde doel te bereiken, kan de Kansspelautoriteit op grond van het voorstel vergunningen verlenen om een casino te exploiteren.

Daarnaast stelt het voorstel eisen aan onder andere de bedrijfsvoering van de vergunninghouder, de betrouwbaarheid en deskundigheid van casinomedewerkers en het interne toezicht door de vergunninghouder binnen zijn casinovestiging(en), bijvoorbeeld met camera’s.

Deze maatregelen leiden ertoe dat zowel de Kansspelautoriteit als de vergunninghouders persoonsgegevens verwerken.

Noodzaak, proportionaliteit en subsidiariteit

De toelichting op het voorstel gaat in op de noodzaak van het voorstel: een dringende maatschappelijke behoefte. Maar dit alleen is niet voldoende.

Daarnaast is een belangenafweging vereist. Gaat de inbreuk op de privacy van de betrokkenen (vergunninghouders, casinomedewerkers en -bezoekers) niet te ver (proportionaliteit)? En is het doel niet op een minder ingrijpende manier te bereiken (subsidiariteit)?

Deze belangenafweging ontbreekt in de toelichting op het voorstel. Het CBP adviseert deze alsnog te maken en in de toelichting op te nemen.

Privacy impact assessment (PIA)

Volgens de toelichting op het voorstel is er een PIA uitgevoerd. Maar in de toelichting staat niet (expliciet) welke aanbevelingen er uit de PIA zijn gekomen en tot welke aanpassingen van of aanvullingen op het wetsvoorstel die hebben geleid. Het CBP adviseert dit alsnog op te nemen.

Gerelateerd nieuws

Publicaties