Vergroot contrast

CBP adviseert over wetsvoorstel precursoren voor explosieven

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft op verzoek van de minister van Veiligheid en Justitie geadviseerd over het wetsvoorstel precursoren voor explosieven. Het wetsvoorstel geeft het CBP geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.

Deze wet regelt een verbod voor particulieren om grondstoffen - de zogeheten precursoren - te kopen die gebruikt zouden kunnen worden voor het maken van explosieven.

Tegelijkertijd wordt een vergunningstelsel geïntroduceerd om bepaalde grondstoffen alsnog te kunnen verkrijgen. Dat kan alleen als deze grondstoffen voor andere (legitieme) doeleinden nodig zijn en er geen alternatieve stoffen beschikbaar zijn.

Verwerking persoonsgegevens

Het wetsvoorstel bevat een beperkt aantal bepalingen dat is gerelateerd aan de verwerking van persoonsgegevens:

  • Particulieren die een vergunning aanvragen, moeten een aantal gegevens verstrekken. Er wordt geen kopie van het identiteitsbewijs gevraagd en ook het BSN wordt niet verwerkt.
  • Toezichthouders als de politie en de douane kunnen bij controles de gegevens van de vergunningaanvraag opvragen om na te gaan of deze in orde zijn en overeenkomen met de feitelijke situatie.
  • De minister van Veiligheid en Justitie is de verantwoordelijke voor gegevens die op grond van deze wet worden verwerkt.
  • De bewaartermijnen zijn 3 jaar voor de bewijsstukken voor de aanvraag van de vergunning en 5 jaar voor gegevens die verstrekt zijn voor het toezicht op de wet.

Het CBP heeft geen opmerkingen bij deze bepalingen over de verwerking van persoonsgegevens.

Publicaties