Vergroot contrast

CBP adviseert over verwerking gegevens werknemers met arbeidsbeperking

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft op verzoek van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geadviseerd over het wetsvoorstel Wet participatiebijdrage quotumdoelstelling (Quotumwet). Deze wet introduceert de verplichting voor werkgevers om minimaal een bepaald percentage werknemers met een beperking in dienst te hebben. Het CBP adviseert om op passende wijze aandacht te schenken aan de opmerkingen van het CBP.

Werkgevers hebben zich in het sociaal akkoord verbonden aan een baanafspraak. Deze afspraak zorgt ervoor dat zij tussen 2014 en 2026 100.000 extra banen in de marktsector creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Voor de overheid geldt een aantal van 25.000 extra banen.

Om deze doelstellingen te realiseren, neemt het UWV de gegevens van werknemers met een arbeidsbeperking op in een landelijk register.

Advies CBP

Het CBP heeft in zijn advies onder meer aandacht gevraagd voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens (gegevens over iemands gezondheid) en de wijze waarop de rechten van betrokkene in het wetsvoorstel zijn geregeld.

Publicaties