Vergroot contrast

CBP adviseert over verwerking DNA-gegevens en vingerafdrukken vrijgesprokenen

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft geadviseerd over een ontwerpbesluit dat de verwerking regelt van DNA-gegevens en vingerafdrukken van personen die zijn vrijgesproken, in verband met de invoering van de Wet herziening ten nadele. Het CBP adviseert het ontwerpbesluit pas in te dienen nadat met de opmerkingen van het CBP rekening is gehouden.

Wet herziening ten nadele

​Met de inwerkingtreding van de Wet herziening ten nadele per 1 oktober 2013 is in het Wetboek van Strafvordering een regeling opgenomen die het onder stringente voorwaarden mogelijk maakt een onherroepelijke vrijspraak te herzien. Met het oog op zo'n herziening kunnen DNA-gegevens en vingerafdrukken van personen die zijn vrijgesproken bewaard worden.

Bewaren DNA-gegevens en vingerafdrukken

Het ontwerpbesluit voorziet in een bewaarregeling door het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken (hierna: DNA-Besluit) en het Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden (hierna: BIVV) zodanig aan te passen dat in die besluiten regels worden gesteld voor de verwerking van DNA-gegevens en vingerafdrukken van vrijgesprokenen.

Het CBP merkt op dat de vernietiging van DNA-gegevens wanneer de gewezen verdachte wordt vrijgesproken na een herzieningsprocedure ten nadele niet is uitgewerkt in de wijziging van het DNA-besluit, terwijl de vernietiging van vingerafdrukken wel expliciet is geregeld in de wijziging van het BIVV.

Gerelateerd nieuws