Vergroot contrast

CBP adviseert over verstrekking gegevens bij eigen bijdrage veroordeelden

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft op verzoek van de minister van Veiligheid en Justitie geadviseerd over 2 besluiten die de bijdrage regelen die veroordeelden moeten betalen voor het uitvoeren van hun straf. Het CBP adviseert de besluiten pas te nemen nadat hierin rekening is gehouden met de opmerkingen van het CBP.

De besluiten voorzien in een nadere regeling van de eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting en voor strafvordering en slachtofferzorg. De besluiten regelen onder meer dat het CAK de bijdrage namens de minister vaststelt en int en dat het CAK hiertoe justitiële gegevens krijgt.

Gegevens aan CAK

De veroordeelde kan een individuele betalingsregeling of uitstel van betaling aanvragen bij het CAK. Voor de beoordeling van deze aanvraag moet de  veroordeelde volgens de besluiten gegevens aan het CAK verstrekken, “zoals gegevens over zorgkosten, woonlasten en andere schulden”.   

Het CBP leidt hieruit af dat er meer categorieën van gegevens van de veroordeelde relevant kunnen zijn en vraagt zich af welke gegevens dat dan zijn. Ook merkt het CBP op dat de omschrijving ‘gegevens over zorgkosten, woonlasten en andere schulden’ te weinig concreet is.

Het CBP adviseert daarom in de toelichtingen op de besluiten op te nemen welke gegevens de veroordeelde precies aan het CAK moet verstrekken.

Bewaartermijnen

In de besluiten en de toelichtingen hierop wordt geen aandacht besteed aan de bewaartermijnen van de verstrekte gegevens. Mede gezien de aard van de gegevens – justitiële en strafvorderlijke gegevens en inkomens- en vermogensgegevens – adviseert het CBP alsnog aan te geven wat de bewaartermijnen van de gegevens zijn.

Gerelateerd nieuws