Vergroot contrast

CBP adviseert over verstrekken gegevens leerlingen aan JGZ

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en sport geadviseerd over een wijziging van de Wet publieke gezondheid en de Wet op het onderwijstoezicht. Het doel van deze wijziging is dat organisaties in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) voortaan gegevens over leerlingen krijgen via het basisregister onderwijs (BRON). Het voorstel geeft het CBP geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.

JGZ-organisaties hebben persoonsgegevens van leerlingen nodig om het basispakket JGZ aan te kunnen bieden. Momenteel vragen afzonderlijke JGZ-organisaties deze gegevens schriftelijk bij iedere school op. Op grond van het voorstel krijgen zij - uitsluitend voor dit doel - gegevens aangeleverd uit BRON.

Het doeleinde en de noodzaak van het voorstel zijn in de memorie van toelichting voldoende onderbouwd. Verder biedt de voorgestelde werkwijze voldoende waarborgen voor adequate bescherming van de leerlinggegevens. Het CBP heeft daarom geen opmerkingen bij het voorstel.

Publicaties