Vergroot contrast

CBP adviseert over uitwisseling DNA-gegevens en vingerafdrukken met VS

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft geadviseerd over het conceptwetsvoorstel ter goedkeuring van het Preventing and Combating of Serious Crime (PCSC)-verdrag. Dit verdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten (VS) maakt de wederzijdse uitwisseling mogelijk van gegevens over DNA-profielen en vingerafdrukken van verdachte personen. Het CBP adviseert niet tot indiening van het wetsvoorstel over te gaan dan nadat met de advisering van het CBP rekening is gehouden.

Het PCSC-verdrag is op 19 november 2010 ondertekend. Het doel ervan is de samenwerking bij het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit te verbeteren.

Een onderdeel van het PCSC-verdrag vormt rechtstreekse toegang tot gegevens over DNA-profielen en vingerafdrukken in de VS respectievelijk Nederland, zodat deze automatisch kunnen worden vergeleken met DNA-profielen en vingerafdrukken die in eigen land beschikbaar zijn.

Het PCSC-verdrag bepaalt dat dit alleen is toegestaan om ernstige strafbare feiten te voorkomen en onderzoeken, wanneer specifieke omstandigheden aanleiding geven na te gaan of iemand strafbare feiten zal plegen of heeft gepleegd.

Advies CBP

Het CBP heeft een aantal bezwaren bij het wetsvoorstel, die onder meer de volgende punten betreffen:

  • de invulling van de criteria voor het geautomatiseerd opvragen van gegevens, zoals 'ernstige strafbare feiten' en 'specifieke omstandigheden';
  • de soorten gegevens die worden verwerkt en de doorverstrekking en beveiliging daarvan;
  • het vereiste van een rechtshulpverzoek om nadere gegevens te verkrijgen wanneer de automatische vergelijking een treffer oplevert;
  • de rechten van de betrokkene, het uitoefenen hiervan en het toezicht erop.

Publicaties