Vergroot contrast

CBP adviseert over screening bij aanvraag wapenvergunning

Op verzoek van de minister van Veiligheid en Justitie heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) geadviseerd over een wijziging van de Wet wapens en munitie en de Flora- en faunawet. Het CBP adviseert het voorstel pas in te dienen nadat daarin rekening is gehouden met de opmerkingen van het CBP.

Het doel van het voorstel is te waarborgen dat legale wapens alleen in handen zijn van mensen die kunnen omgaan met de vergaande verantwoordelijkheid die wapenbezit met zich meebrengt.

Verzwaarde screening

Hiertoe regelt het voorstel een verplichte verzwaarde screening bij de aanvraag van een bevoegdheidsdocument voor het bezit van een wapen. Wie deze aanvraag doet, krijgt onder meer een verplichte psychologische test (de zogenaamde e-screener).

De e-screener is een computergestuurde vragenlijst die risicofactoren en dadereigenschappen meet. Op basis van de uitkomst van het onderzoek krijgt de korpschef een indicatie van de psychische gesteldheid van de aanvrager.

Meldplicht officier van justitie

Ook regelt het voorstel een meldplicht voor de officier van justitie. De officier van justitie moet voortaan aan de korpschef melden dat iemand een maatregel is opgelegd op grond van de Wet bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen.

Medsiche gegevens bij screening

Uit het wetsvoorstel blijkt dat de aanvrager bij de e-screener medische gegevens moet verstrekken. Dit zijn zeer gevoelige gegevens, waarbij de eis van de noodzaak van de maatregel onomstotelijk moet blijken. Het CBP oordeelt dat deze noodzaak niet genoeg blijkt, omdat onvoldoende is toegelicht wat de omvang is van het probleem waarvoor de verzwaarde screening verplicht is gesteld.

Proportionaliteit en subsidiariteit

Ook zijn de proportionaliteit en de subsidiariteit van de e-screener onvoldoende afgewogen. Dat houdt in dat de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer niet onevenredig mag zijn aan het beoogde doel (proportionaliteit). En dat het doel niet op een andere, minder ingrijpende manier kan worden bereikt (subsidiariteit).

Advies CBP

Het CBP adviseert in de toelichting de noodzaak, proportionaliteit en subsidiariteit voor een verzwaarde screening nader te motiveren.