Vergroot contrast

CBP adviseert over opname examenresultaten mbo in registers

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft geadviseerd over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht. Deze wijziging houdt in dat enkele mbo-examenresultaten worden opgenomen in het basisregister onderwijs (BRON) en het diplomaregister. Het voorstel geeft het CBP geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.

​Aanvulling persoonsgebonden nummer

Het wetsvoorstel is volgens de toelichting aan het CBP voorgelegd omdat er sprake is van een aanvulling van het persoonsgebonden nummer. Met het wetsvoorstel worden enkel een aantal mbo-examenresultaten aan het BRON toegevoegd.

Dit betreft slechts een beperkte uitbreiding van dan wel aanvulling op het persoonsgebonden nummer. De (belangen)afweging hierbij heeft al plaatsgevonden. Het wetsvoorstel geeft daarom geen aanleiding voor het CBP om op- of aanmerkingen te maken.

Achtergrond wetsvoorstel

Het kabinet stel hogere eisen aan de beheersing van basisvaardigheden in onder andere het middelbaar beroepsonderwijs. Hiertoe zijn voor alle mbo-opleidingen algemene kwalificatie-eisen voorgeschreven aan de beheersing van Nederlands, rekenen en Engels.

Bij het evalueren van het gevoerde beleid voor Nederlands, rekenen en Engels in mbo-opleidingen is informatie nodig over de behaalde examenresultaten van de studenten. Registratie in het BRON maakt het mogelijk dat effecten gedurende een aantal jaar gemonitord kunnen worden.
 
De examenresultaten worden ook opgenomen in het diplomaregister. Hierdoor kunnen ze met de overige diplomagegevens worden verstrekt aan de student zelf en aan het College voor examen voor de aanmelding, inschrijving en examinering van de student.