Vergroot contrast

CBP adviseert over lagere regelgeving bij Quotumwet

Op verzoek van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) geadviseerd over de lagere regelgeving bij de Quotumwet. Deze wet introduceert de verplichting voor werkgevers om minimaal een bepaald percentage werknemers met een beperking in dienst te hebben. Eerder adviseerde het CBP al over de Quotumwet zelf. Het CBP adviseert het voorstel voor de algere regelgeving pas in te dienen nadat met de opmerkingen van het CBP rekening is gehouden.

De lagere regelgeving die wordt gewijzigd bestaat uit het Besluit structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) en het Besluit en de Regeling Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv). Het advies van het CBP gaat over de wijzigingen in het Besluit SUWI en de Regeling Wfsw.

Wijziging Besluit SUWI

De wijzigingen in het Besluit SUWI gaan over het doelgroepregister dat het UWV gaat bijhouden, de verstrekking van gegevens aan werkgevers door het UWV en de doelgroepbeoordeling die het UWV gaat uitvoeren.

Wijziging Regeling Wfsv

De wijzigingen in de Regeling Wfsv gaan onder meer over hoe ingeleende arbeidskrachten (zoals uitzendkrachten) meetellen voor het quotum en over het mede opnemen van mensen met een ID-baan (in- en doorstroombaan) en WIW-baan (Wet inschakeling werkzoekenden) in het doelgroepregister.

Advies CBP

Het CBP adviseert:

  • op te nemen welke persoonsgegevens in het doelgroepregister komen en waarom deze gegevens noodzakelijk zijn;
  • bij (beleids)informatie voor gemeenten uit te gaan van geanonimiseerde gegevens;
  • aandacht te besteden aan het medisch beroepsgeheim en aan de informatieplicht tegenover de betrokkenen;
  • te regelen wie het verzoek bij het UWV mag indienen bij ingeleende arbeidskrachten.

Gerelateerd nieuws

Publicaties