Vergroot contrast

CBP adviseert over gegevensuitwisseling bij Bibob-onderzoek

De minister van Veiligheid en Justitie heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) om advies gevraagd over het 'Ontwerpverzamelbesluit in verband met de Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob'. Dit ontwerpverzamelbesluit strekt tot aanpassing van 6 algemene maatregelen van bestuur. Het CBP adviseert het niet in de huidige vorm in te dienen.

Bepaalde wijzigingen hebben als doel bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak die tot toepassing van de Wet Bibob bevoegd zijn (hierna ‘verantwoordelijken’ genoemd) breder toegang te verlenen tot (justitiële en strafvorderlijke) gegevens die in andere overheidsregistraties bekend zijn.

Verbetering Bibob-onderzoek

De in het ontwerpverzamelbesluit voorgestelde wijzigingen dragen eraan bij een meer gedegen Bibob-onderzoek door een verantwoordelijke mogelijk te maken. Uit onderzoek van een verantwoordelijke kunnen signalen komen dat een vergunning, aanbesteding, subsidie of vastgoedtransactie mede zal worden gebruikt om uit criminaliteit verkregen vermogen te benutten of (andere) strafbare feiten te plegen.

De verantwoordelijke kan dan besluiten ofwel zelfstandig toepassing te geven aan de Wet Bibob ofwel het Landelijk Bureau Bibob om advies te vragen over de ernst van het gevaar.

Advies CBP

Het CBP adviseert onder meer:
  • toe te lichten welke afweging ten grondslag ligt aan de uitbreiding van verstrekking van justitiële en strafvorderlijke gegevens aan de genoemde verantwoordelijken;
  • in te gaan op de rol die de belangen van betrokkenen spelen bij de beslissing van verantwoordelijken om zelf Bibob-onderzoek te doen dan wel onderzoek door het Bureau Bibob te laten doen;
  • in het ontwerpverzamelbesluit voorschriften voor verantwoordelijken op te nemen ter bescherming van de justitiële en strafvorderlijke gegevens die zij verwerken;
  • toe te lichten hoe verantwoordelijken uitvoering geven aan hun informatieplicht als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens;
  • transparantie te bieden over de andere kaders waarin de verantwoordelijken de opgevraagde gegevens gaan gebruiken.