Vergroot contrast

CBP adviseert over gebruik BSN in financiële sector

Op verzoek van de minister van Financiën heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) geadviseerd over het ontwerpbesluit ter implementatie van de richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen. Dit voorstel houdt in dat de financiële sector voor bepaalde doelen het burgerservicenummer (BSN) gaat gebruiken. Het CBP adviseert het voorstel pas in te dienen nadat daarin met de opmerkingen van het CBP rekening is gehouden.

Het CBP heeft eerder geadviseerd over wetsvoorstellen waarbij financiële instellingen het BSN  verwerken. De essentie van deze adviezen was dat de wetgever de noodzaak voor de beperkte uitbreiding van het gebruik van het BSN voldoende moest kunnen aantonen. Was dat zo, dan had het CBP geen bezwaar tegen deze uitbreiding.

Met dit ontwerpbesluit wordt weer overwogen het BSN door niet-overheidsinstellingen (zoals banken, verzekeraars en beleggingsondernemingen) voor welbepaalde doelen te laten verwerken.

BSN: geen algemeen persoonsnummer

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit wil het CBP nogmaals wijzen op het feit dat het BSN geen algemeen persoonsnummer buiten de overheid mag worden. Dit heeft de wetgever ook expliciet zo bepaald.

Het CBP legt in zijn advies over het ontwerpbesluit dan ook extra de nadruk op een deugdelijke motivering voor de noodzaak van het BSN-gebruik. In dit geval acht het CBP de noodzaak voor het BSN-gebruik in beginsel voldoende onderbouwd, mits financiële instellingen het BSN uitsluitend gebruiken om de schuldeisers van failliete ondernemingen te identificeren.

BSN: geen wettelijke grondslag

In de nota van toelichting staat vermeld dat in de Wet financieel toezicht een wettelijke grondslag is gecreëerd om persoonsgegevens te verwerken. Het BSN is echter in deze wet niet expliciet genoemd en ook niet in andere wetgeving.

Er is daarom geen wettelijke grondslag voor het verwerken van het BSN voor de in het ontwerpbesluit omschreven doeleinden. Zonder deze wettelijke grondslag mogen financiële instellingen het BSN niet verwerken. Het CBP adviseert te zorgen voor de noodzakelijke wettelijke grondslag.

Gerelateerd nieuws

Publicaties