Vergroot contrast

CBP adviseert over gebruik biometrische gegevens in de vreemdelingenketen

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft geadviseerd over het Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Vreemdelingenbesluit in verband met de uitbreiding van het gebruik van biometrie in de vreemdelingenketen. Het CBP adviseert de wijziging van het vreemdelingenbesluit niet in de huidige vorm in te dienen.

Het Ontwerpbesluit heeft tot doel om de afname van vingerafdrukken, de gezichtsopname en de verwerking van biometrische gegevens van vreemdelingen op een eenduidige wijze te laten plaatsvinden. In het Ontwerpbesluit zijn nadere regels opgenomen over het afnemen en verwerken van gezichtsopnamen en vingerafdrukken en over de procedure bij het niet kunnen afnemen van vingerafdrukken. Verder is in het Ontwerpbesluit bepaald dat de regels met betrekking tot de vernietiging van de biometrische gegevens worden vastgelegd in een ministeriële regeling.

Advies CBP

Het CBP heeft de volgende drie opmerkingen bij het ontwerpbesluit.

  • Uit het Ontwerpbesluit en de toelichting daarbij wordt niet duidelijk of de biometrische gegevens naast de Basisvoorziening Vreemdelingen (BVV) ook in andere systemen zoals INDIGO worden opgeslagen. Bovendien zouden dat dan alleen kopieën van vingerafdrukken mogen betreffen.
  • In het Ontwerpbesluit is ten aanzien van vernietiging van de gegevens alleen geregeld dat bij regeling van onze minister regels kunnen worden gesteld over het vernietigen van gezichtsopname en vingerafdrukken na beëindiging van de bewaartermijn. De verwijdering en vernietiging van gegevens in geval de betrokkenen niet langer behoort tot de categorie vreemdelingen waarvan biometrische gegevens afgenomen mogen worden is in het geheel niet geregeld.
  • In de toelichting is onvoldoende gemotiveerd waarom tien vingerafdrukken worden afgenomen in plaats van twee. In de kamerstukken bij het wetsvoorstel is de noodzaak hiervoor wel uitgebreid gemotiveerd.