Vergroot contrast

CBP adviseert over eigen bijdrage veroordeelden

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft geadviseerd over 2 wetsvoorstellen die regelen dat veroordeelden een eigen bijdrage betalen voor het uitvoeren van hun straf. Het CBP adviseert de voorstellen pas in te dienen nadat rekening is gehouden met het advies van het CBP.

De overheid is van plan om een eigen bijdrage te vragen aan veroordeelden voor verblijf in een justitiële inrichting en voor de kosten van strafvordering en slachtofferzorg. Bij het innen van deze eigen bijdrage wordt rekening gehouden met het inkomen van de veroordeelde.

Verwerking inkomensgegevens

De instantie die de eigen bijdragen gaat innen, kan hiertoe gegevens opvragen over het inkomen en vermogen van de veroordeelde. Dit gebeurt bij de Belastingdienst, het UWV en de SVB. Zo kan de innende instantie beoordelen of er een betalingsregeling nodig is, aldus de voorstellen.

Advies CBP

Het CBP adviseert in de toelichting op de voorstellen duidelijk aan te geven welke gegevens de innende instantie precies nodig heeft.