Vergroot contrast

CBP adviseert over de Invoeringswet Jeugdwet

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) om advies gevraagd over het wetsvoorstel Invoeringswet Jeugdwet. Het voorstel geeft het CBP geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen. Maar omdat het voorstel deel uitmaakt van de decentralisaties in het sociale domein, wijst het CBP wel op eerder gemaakte opmerkingen over dit onderwerp.

Decentralisaties in het sociale domein

Het voorstel is gebaseerd op het wetsvoorstel Jeugd. Dit wetsvoorstel maakt, samen met de wetsvoorstellen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Participatiewet, onderdeel uit van de decentralisaties in het sociale domein. Gemeenten gaan door deze wetsvoorstellen een groot aantal taken integraal uitvoeren die nu bij het Rijk liggen. Dit heeft onvermijdelijk gevolgen voor de verwerking van persoonsgegevens van talloze Nederlanders.

Eerdere adviezen en opmerkingen

Het CBP heeft in maart en juli 2013 geadviseerd over de wetsvoorstellen Jeugd en Wmo 2015. In deze adviezen en bij brief van 29 oktober 2013 heeft het CBP kritische kanttekeningen geplaatst bij en zijn zorgen geuit over de voorgestelde waarborgen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 
z2013-00981

Publicaties