Vergroot contrast

CBP adviseert over aanvulling ontwerpbesluit Jeugdwet

Het CBP heeft geadviseerd over een aanvulling van het ontwerpbesluit Jeugdwet. Dit artikel regelt onder meer dat de minister van Veiligheid en Justitie justitiële gegevens mag verstrekken aan de gemeente, omdat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van maatregelen die volgen uit een strafrechtelijke beslissing (zoals jeugdreclassering). Het CBP heeft bezwaren tegen de inhoud van de toevoeging aan het ontwerpbesluit Jeugdwet en adviseert deze toevoeging niet aldus in te voeren.

Doel van de gegevensverwerking

Het CBP merkt op dat de taak waarvoor gemeenten justitiële gegevens mogen ontvangen heel algemeen geformuleerd is. Daardoor is onduidelijk welk doel de verwerking van deze gegevens dient.

Het CBP adviseert daarom de noodzaak van de verstrekking per (deel)doel te onderbouwen. Vervolgens moet in het ontwerpbesluit worden omschreven voor welke specifieke doelen justitiële gegevens mogen worden verstrekt en voor welke specifieke taken de gemeente deze gegevens mag verwerken.

Aard en omvang gegevensverstrekking

Het ontbreken van deze onderbouwing en specificatie van de doelen maakt het ook lastig te bepalen of de gegevens toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Daardoor ontstaat het risico dat er meer gegevens worden verwerkt dan noodzakelijk is.

Het CBP adviseert dan ook om, op basis van de nadere specificatie van de doeleinden, een onderbouwing te geven van de aard en omvang van de daartoe te verstrekken gegevens.

Gerelateerd nieuws

Publicaties