Vergroot contrast

CBP adviseert over aanscherping registratieplicht om koperdiefstal te bestrijden

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft de minister van Veiligheid en Justitie geadviseerd over een conceptbesluit dat beoogt de registratieplicht aan te scherpen bij de handel in koper en andere metalen. Het aantal koperdiefstallen is het afgelopen decennium aanzienlijk toegenomen. Een van de maatregelen om deze diefstal harder aan te pakken is de invoering van een identificatieplicht wanneer koper, of een ander metaal, wordt aangeboden aan een handelaar. Deze maatregel wordt ingevoerd door wijziging van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht.

De maatregel houdt in dat de handelaar de identiteit van de verkoper moet vaststellen en registreren wanneer hij de koopprijs contant uitkeert. Dit moet de handelaar doen aan de hand van een identiteitsbewijs in de zin van artikel 1 Wet op de identificatieplicht. Ook dient hij het nummer van het identiteitsdocument te noteren.

Het CBP kan niet adviseren over het controleren van de identiteit op basis van deze wet, omdat dit buiten de bevoegdheid van het CBP valt. Daarom adviseert het CBP alleen over de registratieplicht van het nummer van het identiteitsbewijs. Het CBP heeft geen opmerkingen bij het voorstel.