Vergroot contrast

Burgerservicenummer: wetsvoorstellen gezamenlijk behandelen

Het CBP adviseert de Tweede Kamer de wetsvoorstellen Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (BSN) en Wet gebruik BSN in de zorg gezamenlijk te behandelen. Tussen beide wetsvoorstellen bestaat een nauwe samenhang. Het CBP acht het niet verantwoord om het wetsvoorstel dat de algemene bepalingen voor het gebruik van het BSN bevat te bespreken zonder de inhoud te kennen van het wetsvoorstel gebruik BSN in de zorg. Dit bevat aanvullend specifieke bepalingen over het gebruik van het BSN in de zorgsector.

Daarnaast heeft het CBP de Tweede Kamer nogmaals geïnformeerd over zijn standpunt inzake de invoering van het BSN. Het CBP erkent dat een algemeen registratienummer van burgers de slagvaardigheid van de overheid kan bevorderen en de administratieve lasten kan verminderen. De risico's die verbonden zijn aan de invoering en het gebruik van het BSN zijn volgens het CBP echter te weinig beperkt.

14 november 2005, z2005-1198/z2005-00807