Vergroot contrast

Besluit zwarte lijst veroordeelden seksuele intimidatie in de sport

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft het ‘Register veroordeelden seksuele intimidatie in de sport’ van het Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) rechtmatig verklaard. Het CBP concludeert dat deze zwarte lijst en het bijbehorende protocol voldoende privacywaarborgen bevatten.

In 2008 keurde het CBP het ‘Registratiesysteem in de Sport’ van NOC*NSF goed. Omdat de goedkeurende verklaring van het CBP was verlopen, heeft NOC*NSF een nieuw voorafgaand onderzoek bij het CBP aangevraagd. Het CBP concludeert dat het protocol inhoudelijk niet is gewijzigd ten opzichte van 2008.

Zwarte lijst seksuele intimidatie

Op de zwarte lijst worden personen vanaf 16 jaar geregistreerd die zich (bewezen) schuldig hebben gemaakt aan vormen van seksuele intimidatie en strafbare seksuele gedragingen binnen sportorganisaties.

Het doel van de zwarte lijst is bij te dragen aan een sociaal-emotioneel veilige sportomgeving door recidive van seksuele intimidatie in de sport te voorkomen.

Beroep tegen CBP-besluit

Bent u belanghebbende? Dan kunt u beroep instellen tegen het besluit van het CBP bij de rechtbank. U heeft 6 weken de tijd om een beroepschrift in te dienen. Deze termijn loopt vanaf 19 augustus 2015, de datum waarop het CBP-besluit is gepubliceerd in de Staatscourant.

Het besluit en de onderliggende stukken liggen ter inzage van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.00 bij het CBP, Juliana van Stolberglaan 4-10 te Den Haag. Wilt u inzage in de stukken, dan graag een afspraak maken via telefoonnummer 070-8888 500.

U kunt het besluit van het CBP en het ‘Protocol Registratiesysteem in de sport’ van NOC*NSF ook downloaden via ‘Publicaties’ aan de rechterkant van deze pagina.