Vergroot contrast

Besluit zwarte lijst ongewenst huurdersgedrag regio Utrecht

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de registratie van ongewenst huurdersgedrag regio Utrecht van Stichting Woonruimteverdeling Regio Utrecht (SWRU) rechtmatig verklaard. De AP concludeert dat deze zwarte lijst voldoende privacywaarborgen bevat.

De bij SWRU aangesloten woningcorporaties kunnen na dit besluit strafrechtelijke gegevens en gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag van huurders vastleggen om nieuwe problemen te voorkomen. Voorbeelden van ongewenst huurdersgedrag zijn ernstige overlast, hennepteelt en illegaal onderverhuren.

Zwarte lijst

Huurders met ongewenst gedrag komen niet meteen op de zwarte lijst. Corporaties zijn er altijd op gericht om huisuitzettingen te voorkomen. Wanneer een zorgvuldig hulptraject en een laatste kans niet hebben geholpen, komt de huurder op de zwarte lijst te staan. Huurders die ernstig over de schreef gaan zoals het telen van hennep in de huurwoning of hun woning illegaal onderverhuren komen wel meteen op de zwarte lijst.

Beroep tegen AP-besluit

Bent u belanghebbende? Dan kunt u beroep instellen tegen het besluit van de AP bij de rechtbank. U heeft 6 weken de tijd om een beroepschrift in te dienen. Deze termijn loopt vanaf 11 april 2018, de datum waarop het AP-besluit is gepubliceerd in de Staatscourant.

Inzage van de stukken

Het besluit en de onderliggende stukken liggen ter inzage van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.00 bij de AP, Bezuidenhoutseweg 30 te Den Haag. Wilt u inzage in de stukken, dan graag een afspraak maken via telefoonnummer 070-8888 500.

U kunt het besluit van de AP en het protocol registratie ongewenst huurdersgedrag regio Utrecht van SWRU ook downloaden via ‘Publicaties’ aan de rechterkant van deze pagina.

Gerelateerd nieuws