Vergroot contrast

Besluit zwarte lijst Hotel Waarschuwingsnetwerk

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft de door de organisatie Hotel Waarschuwingsnetwerk gemelde verwerking van persoonsgegevens (Protocol Waarschuwingsregister Hotel Waarschuwingsnetwerk) rechtmatig verklaard. De gemelde verwerking houdt in dat de organisatie strafrechtelijke gegevens en/of gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag verwerkt ten behoeve van derden, terwijl de organisatie geen vergunning heeft op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. De goedkeuring geldt voor een termijn van zes jaar na de datum van bekendmaking in de Staatscourant.

​Waarschuwingsregister (zwarte lijst) HWN

Hotels hebben steeds vaker last van ongewenst gedrag van personeel, gasten of bezoekers, dat schade en/of onveiligheid veroorzaakt. Het gaat daarbij onder meer om geweld, bedreigingen, uitlokking, handelen in drugs, fraude, oplichting, diefstal en discriminerend gedrag.
 
Omdat bestaande maatregelen tegen dit ongewenste gedrag onvoldoende werken, hebben de hotels die zijn aangesloten bij Hotel Waarschuwingsnetwerk (HWN) besloten een zwarte lijst op te stellen van overlastveroorzakers (het zogeheten waarschuwingsregister HWN).
 
Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft het protocol beoordeeld dat het opnemen van persoonsgegevens op de zwarte lijst regelt en de uitwisseling van deze gegevens tussen de hotels. Het CBP heeft het protocol in overeenstemming bevonden met de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Beroep tegen CBP-besluit

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht beroep instellen bij de rechtbank tegen het besluit van het CBP om de beschreven verwerking rechtmatig te verklaren. De termijn vangt aan met ingang van de dag na bekendmaking van het besluit in de Staatscourant, nr. 24198, 30 augustus 2013.
 
Het besluit en de onderliggende stukken liggen ter inzage van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en 16.00 bij het CBP, Juliana van Stolberglaan 4-10 te Den Haag. U dient hiervoor een afspraak te maken. Ook zijn het besluit en het protocol te downloaden via 'Publicaties' aan de rechterkant van deze pagina.

Publicaties