Vergroot contrast

Besluit Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn

De Autoriteit Persoonsgegevens (tot 1 januari 2016 College bescherming persoonsgegevens) heeft besloten de door Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt gemelde verwerking van persoonsgegevens (Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn) rechtmatig te verklaren. De gemelde verwerking houdt in dat deze organisatie voornemens is om strafrechtelijke gegevens en/of gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag te verwerken ten behoeve van derden, terwijl de organisatie geen vergunning heeft op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.

Per 1 januari 2016 is de Stichting RegioPlus Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn de verantwoordelijke voor de verwerking zoals beschreven in het Protocol Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn.

Het besluit is te downloaden via 'Publicaties' aan de rechterkant van deze pagina.