Vergroot contrast

Besluit Tuchtrechtelijk Register (zwarte lijst) bankmedewerkers

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft het Tuchtrechtelijk Register van Stichting Tuchtrecht Banken rechtmatig verklaard. De Autoriteit Persoonsgegevens concludeert dat deze zwarte lijst van bankmedewerkers voldoende privacywaarborgen bevat.

Banken zijn wettelijke verplicht om een tuchtrechtelijke regeling te hebben. Een externe, onafhankelijke organisatie moet deze regeling uitvoeren. Deze organisatie is de Stichting Tuchtrecht Banken.

De Stichting Tuchtrecht Banken heeft een zwarte lijst opgesteld (het Tuchtrechtelijk Register). Op deze lijst registreert de stichting voortaan bankmedewerkers die een tuchtrechtelijke maatregel opgelegd hebben gekregen, zoals een tijdelijk beroepsverbod.

Het feit dat iemand geregistreerd staat, wordt gedeeld met de deelnemende banken. Het doel hiervan is recidive te helpen voorkomen en bij te dragen aan de integriteit van bankmedewerkers.

Beroep tegen besluit

Bent u belanghebbende? Dan kunt u beroep instellen tegen het besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens bij de rechtbank. U heeft 6 weken de tijd om een beroepschrift in te dienen. Deze termijn loopt vanaf 20 april 2016, de datum waarop het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant.

Het besluit en de onderliggende stukken liggen ter inzage van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.00 bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Prins Clauslaan 60 te Den Haag. Wilt u inzage in de stukken, dan graag een afspraak maken via telefoonnummer 070-8888 500.

U kunt het besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens en het protocol Tuchtrechtelijk Register van Stichting Tuchtrecht Banken ook downloaden via ‘Publicaties’ aan de rechterkant van deze pagina.