Vergroot contrast

Besluit Protocol overlastregistraties door winkelketens

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft besloten de door Sligro Food Group BV gemelde verwerking van persoonsgegevens (winkeldiefstalapplicatie) rechtmatig te verklaren. Deze verwerking houdt in dat deze organisatie voornemens is om strafrechtelijke gegevens en/of gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag te verwerken ten behoeve van derden, terwijl de organisatie geen vergunning heeft op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.

Beroep tegen CBP-besluit

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht beroep instellen bij de rechtbank tegen het besluit van het CBP om de beschreven verwerking rechtmatig te verklaren. De termijn vangt aan met ingang van de dag na bekendmaking van het besluit in de Staatscourant, nr. 28945, 16 oktober 2014.

Het besluit en de onderliggende stukken liggen ter inzage van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en 16.00 bij het CBP, Juliana van Stolberglaan 4-10 te Den Haag. U dient hiervoor een afspraak te maken. Ook is het besluit te downloaden via 'Publicaties' aan de rechterzijde van deze pagina.