Vergroot contrast

Besluit Protocol Meldpunt Keurmerk Verhuurdersbelangen

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft de door de organisatie Keurmerk Verhuurdersbelangen gemelde verwerking van persoonsgegevens (Protocol Meldpunt Keurmerk Verhuurdersbelangen) rechtmatig verklaard. De gemelde verwerking houdt in dat de organisatie strafrechtelijke gegevens verwerkt ten behoeve van derden, terwijl de organisatie geen vergunning heeft op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. De goedkeuring geldt voor een termijn van zes jaar na de datum van bekendmaking in de Staatscourant.

Beroep tegen CBP-besluit

​Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht beroep instellen bij de rechtbank tegen het besluit van het CBP om de beschreven verwerking rechtmatig te verklaren. De termijn vangt aan met ingang van de dag na bekendmaking van het besluit in de Staatscourant, nr. 10974, 25 april 2013.

Het besluit en de onderliggende stukken liggen ter inzage van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en 16.00 bij het CBP, Juliana van Stolberglaan 4-10 te Den Haag. U dient hiervoor een afspraak te maken.