Vergroot contrast

Berlijn Telecomgroep brengt working paper over Big Data uit

Big Data is een term die verwijst naar een enorme toename in de toegang tot en het geautomatiseerd gebruik van informatie. Big Data is een uitdaging voor de belangrijkste privacyprincipes. Sommige mensen beweren dat het onmogelijk is deze principes te handhaven in een tijd die gekarakteriseerd wordt door Big Data. Volgens deze zienswijze moet de bescherming van persoonsgegevens in eerste instantie worden gewaarborgd door ondernemingen die duidelijke en begrijpelijke informatie geven over hoe persoonsgegevens worden verwerkt. De werkgroep is echter van mening dat de bescherming van persoonsgegevens belangrijker is dan ooit, in een tijd dat er steeds meer informatie over individuen wordt verzameld.

De volgende principes zijn met name van toepassing op Big Data: doelbinding, relevantie en data minimalisatie, volledigheid en kwaliteit, transparantie en het recht op toegang tot informatie.

De bedoeling van de working paper is de privacyuitdagingen rondom Big Data extra onder de aandacht te brengen, voornamelijk binnen het domein van de telecommunicatie-industrie, om ervoor te zorgen dat deze door dataprotectieautoriteiten en andere belanghebbenden op de agenda worden gezet. Dit paper is bedoeld voor besluitvormers, publieke autoriteiten, de markt en de samenleving.

De Berlijn Telecomgroep is de Internationale werkgroep voor gegevensbescherming en telecommunicatie waaraan nationale privacytoezichthouders uit de hele wereld, wetenschappers en internationale organisaties deelnemen.

Publicaties