Vergroot contrast

AP vraagt aandacht voor privacy bij aanbesteding leerlingenvervoer

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aandacht gevraagd voor de bescherming van persoonsgegevens van kinderen bij aanbestedingen voor leerlingenvervoer door gemeenten. De AP had signalen ontvangen over publicatie van (bijzondere) persoonsgegevens van kinderen met een zorgvraag of beperkingen op de aanbestedingswebsite TenderNed. Naar aanleiding daarvan heeft de AP enkele gemeenten benaderd. Deze gemeenten hebben de documenten met persoonsgegevens inmiddels laten verwijderen. “Gemeenten mogen dit soort gevoelige gegevens niet op een aanbestedingswebsite zetten. Dat moet en kan anders.” Aldus Wilbert Tomesen, vicevoorzitter van de AP.

Noodzaak

Bij de publicatie van de persoonsgegevens van kinderen door gemeenten op de website TenderNed ging het naast namen, adresgegevens, telefoonnummers, geboortedata en schoollocaties ook om heel gevoelige gegevens, zoals een aanduiding van de beperking(en) van de kinderen.

De toezichthouder benadrukt in een brief aan de VNG dat het verwerken, dus ook het publiceren, van persoonsgegevens noodzakelijk moet zijn voor het doel, in dit geval de aanbesteding, waarvoor ze worden gebruikt.

De vraag moet altijd zijn of het doel niet kan worden bereikt met minder gegevens of dat er een andere, minder ingrijpende manier is om hetzelfde doel te bereiken. Bijvoorbeeld als kan worden volstaan met niet-herleidbare gegevens.

Gemeenten kunnen aanbestedingen via verschillende websites of systemen publiceren. Ook dan geldt: publiceer alleen het hoogstnoodzakelijke. De AP heeft de VNG verzocht dit onder de aandacht te brengen van haar leden.

Aanbestedingswebsite

TenderNed is een website waar onder andere gemeenten hun aanbestedingen kunnen plaatsen en wordt beheerd door PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken. PIANOo heeft een waarschuwing in TenderNed opgenomen om gemeenten er op te wijzen dat de verantwoordelijkheid voor de inhoud bij hen ligt.