Vergroot contrast

AP legt wifitracker Bluetrace last onder dwangsom op

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een last onder dwangsom opgelegd aan Bluetrace. Dit bedrijf levert technologie waarmee in en rondom winkels de wifisignalen van mobiele apparaten worden opgevangen. Uit onderzoek van de AP blijkt dat Bluetrace via wifitracking in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) locatiegegevens van winkelbezoekers en voorbijgangers verzamelt zonder hen hier goed over te informeren. Bovendien verzamelt en bewaart Bluetrace meer gegevens dan noodzakelijk is voor het in kaart brengen van bezoekersaantallen. Bluetrace heeft na het onderzoek maatregelen getroffen. Deze zijn echter onvoldoende om de overtredingen te beëindigen.

Last onder dwangsom

In de last onder dwangsom, die onherroepelijk is, wordt Bluetrace gesommeerd de overtredingen binnen zes maanden te beëindigen. Bluetrace moet ervoor zorgen dat het:

  • geen persoonsgegevens verzamelt van omwonenden in aangrenzende of nabijgelegen woningen;
  • de persoonsgegevens van winkelvoorbijgangers na het verzamelen direct verwijdert of anonimiseert;
  • mensen in en buiten winkels begrijpelijke informatie geeft over wie voor welk doel welke persoonsgegevens verwerkt, hoe lang deze worden bewaard en waar men meer informatie kan vinden.

Als Bluetrace na zes maanden niet aan de last voldoet, is het bedrijf een dwangsom verschuldigd van vijfduizend euro voor iedere week dat de last niet is uitgevoerd tot een maximum van honderdduizend euro.

Maatregelen

Bluetrace heeft na het onderzoek maatregelen getroffen. Zo heeft Bluetrace de wifitrackmetingen beperkt tot winkelopeningstijden en heeft het een bewaartermijn voor alle gegevens van ten hoogste 24 uur vastgesteld. De AP acht een bewaartermijn van 24 uur voor persoonsgegevens van winkelbezoekers passend.

De persoonsgegevens van voorbijgangers moet Bluetrace echter direct na het verzamelen anonimiseren of verwijderen. In de openbare ruimte moeten mensen zich kunnen bewegen zonder te worden gevolgd. Van omwonenden mag Bluetrace überhaupt geen persoonsgegevens verzamelen en bewaren.

Bluetrace heeft inmiddels een privacybeleid opgesteld en stickers en informatiebrochures over de wifitrackingmetingen ontwikkeld. De informatie is echter onvolledig en onjuist. Ook wordt de informatie niet in alle gevallen op tijd, uiterlijk op het moment van vastleggen van de gegevens, gecommuniceerd.

Ondanks de getroffen maatregelen, handelt Bluetrace nog steeds in strijd met de wet.

Gerelateerd nieuws

Publicaties