Vergroot contrast

AP: Koninklijke Marechaussee en IND beëindigen overtredingen SIS

De Koninklijke Marechaussee (KMar) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) overtreden niet langer de regels voor de verwerking van persoonsgegevens over vreemdelingen in het Schengen Informatiesysteem II (SIS II). Beide organisaties hebben maatregelen getroffen waarmee zij de eerder door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geconstateerde overtredingen hebben beëindigd.

Het Schengen Informatiesysteem II is ingericht voor controle van inkomend en uitgaand personen- (en goederen)verkeer in het Schengengebied. De AP is de toezichthouder op het nationale deel van het systeem (N.SIS II). Op Europees niveau is een aantal afspraken gemaakt waaraan de partijen die aangesloten zijn op dit informatiesysteem zich moeten houden. De AP heeft in het kader van een verplicht periodiek onderzoek bij deze partijen gecontroleerd of de voorschriften ten aanzien van N.SIS II worden nageleefd.

Koninklijke Marechaussee

De AP constateerde eerder dat de KMar onvoldoende organisatorische maatregelen had genomen om het N.SIS II te beveiligen. Zij had geen autorisatieprocedure voor N.SIS II en controleerde niet regelmatig of de toegekende autorisaties correct zijn. Hierdoor had de KMar onvoldoende gewaarborgd dat uitsluitend haar medewerkers toegang kregen tot het systeem. Ook werd het gebruik van het systeem door medewerkers niet regelmatig gecontroleerd. De KMar heeft na het onderzoek van de AP maatregelen getroffen en inmiddels alle overtredingen beëindigd.

IND

De AP constateerde eerder dat de IND signaleringen over vreemdelingen niet altijd conform de regels in het Schengen Informatiesysteem N.SIS II verwerkte. Zo was onder meer sprake van signaleringen zonder vermelding van de beslissing of van de reden die aan de signalering ten grondslag ligt. Inmiddels heeft de IND de onjuistheden bij de signaleringen gecorrigeerd en de onrechtmatige signaleringen verwijderd. De signaleringen zijn niet meer in strijd met de geldende regels.

Op grond van een nationale (Nederlandse) signalering kunnen door de IND gesignaleerde onderdanen van derde landen in N.SIS II worden opgenomen. Deze signalering kan leiden tot weigering van toegang tot het Schengengebied. Een signalering is een registratie van een persoon of een zaak (zoals een gestolen voertuig) in het SIS II.

Gerelateerd nieuws