Vergroot contrast

AP adviseert over stopzetten gegevens uit BRP aan SILA

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft geadviseerd over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP). Een van de voorgestelde wijzigingen is dat de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) voortaan geen persoonsgegevens meer krijgt uit de BRP. De AP adviseert om op passende wijze aandacht te schenken aan het advies.

Verstrekken gegevens uit BRP

Overheidsorganisaties die voor de uitvoering van hun taken persoonsgegevens nodig hebben, ontvangen informatie uit de BRP. Daarnaast mogen gemeenten gegevens uit de BRP verstrekken aan een aantal andere organisaties, zoals pensioenfondsen. Het criterium is dat deze organisaties ‘werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang’.

In bijlage 4 van het Besluit BRP staan deze categorieën van derden genoemd. Het doel van de wijziging is om SILA uit deze bijlage te schrappen. Hiermee wordt een motie van de Tweede Kamer uitgevoerd.

Advies AP

De noodzaak om gegevens uit de BRP te verstrekken aan de in bijlage 4 genoemde categorieën van derden kan in de loop der tijd komen te vervallen. Bijvoorbeeld omdat omstandigheden of ideologieën zijn gewijzigd. Dat geldt niet alleen voor SILA, maar ook voor de andere genoemde categorieën van derden.

Uit het ontwerpbesluit of de toelichting daarop blijkt niet dat ook de noodzaak van het verstrekken van gegevens aan deze andere categorieën opnieuw is beoordeeld. De AP adviseert om ook deze noodzaak (periodiek) te evalueren. En om nu de uitkomsten daarvan in het ontwerpbesluit en/of de toelichting op te nemen.

Publicaties