Vergroot contrast

AP adviseert over second opinion bedrijfsarts

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om advies gevraagd over de wijzigingen die hij door wil voeren in het besluit ‘Arbeidsomstandigheden’. De minister wil weten of zijn wetsvoorstel in lijn is met de privacybescherming die geldt voor werknemers. De wijzigingen die de minister voorstelt gaan onder andere over de mogelijkheid voor werknemers om een second opinion aan te vragen bij een andere bedrijfsarts. De AP adviseert om het voorstel pas in te dienen nadat daarin met haar advies rekening is gehouden.

Vraagt een werknemer een second opinion aan een andere bedrijfsarts, dan moet volgens het wetsvoorstel de eerste bedrijfsarts alle relevante informatie over de werknemer doorgeven aan de andere bedrijfsarts. Het gaat hierbij onder meer om gevoelige gegevens over de gezondheid van de werknemer.

Verwerking gezondheidsgegevens

De AP adviseert om in de toelichting duidelijk te maken op grond van welke wettelijke uitzondering de andere bedrijfsarts gegevens over de gezondheid mag verwerken.

Grondslag en noodzaak

De AP stelt dat de minister in het voorstel onvoldoende toelicht op welke grondslag de beoogde gegevensverwerkingen gebaseerd zijn. De AP adviseert dit alsnog in de toelichting op te nemen.

Ook adviseert de AP om in het voorstel aandacht te besteden aan het noodzakelijkheidsvereiste.

Doorbreking geheimhoudingsplicht

De doorbreking van de geheimhoudingsplicht is in het voorstel gebaseerd op veronderstelde toestemming van de werknemer. Dat houdt in dat de eerste bedrijfsarts ervan uitgaat dat de werknemer akkoord gaat met het verstrekken van zijn gegevens aan de andere bedrijfsarts, omdat de werknemer belang heeft bij de second opinion.

De AP wijst erop dat het bij een second opinion niet gaat om een doorverwijzing, maar om een herbeoordeling door een nieuwe arts. Er zou dus bijvoorbeeld verschil van mening kunnen zijn tussen de werknemer en de eerste arts over de juistheid van de te verstrekken  persoonsgegevens.

De AP adviseert daarom om opnieuw af te wegen of doorbreking van de geheimhoudingsplicht gebaseerd kan zijn op veronderstelde toestemming van de werknemer.

Bewaartermijnen

De AP adviseert om duidelijk aan te geven welke bewaartermijnen van toepassing zijn. En daarbij ook aan te geven waarom deze bewaartermijnen noodzakelijk zijn voor de doeleinden van het verzamelen en verwerken van de gegevens. Onder andere omdat het om heel gevoelige gegevens gaat.

Publicaties