Vergroot contrast

AP adviseert over ontwerpbesluit screening woningzoekenden

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft geadviseerd over een ontwerpbesluit dat screening van woningzoekenden door gemeenten regelt. Dit ontwerpbesluit bevat een uitwerking van een aantal elementen uit het wetsvoorstel screening woningzoekenden (Wbmgp). Over dit wetsvoorstel heeft de AP eerder al geadviseerd. Het doel van deze voorstellen is dat gemeenten woningzoekenden met een crimineel of overlastverleden kunnen weigeren binnen bepaalde gebieden van de gemeente. De AP adviseert om op passende wijze aandacht te schenken aan haar advies.

Gemeenten kunnen complexen, straten of gebieden laten aanwijzen die kampen met ernstige leefbaarheidsproblemen. Vervolgens kan de gemeente een verklaring omtrent het gedrag (VOG) vragen of politiegegevens onderzoeken voordat iemand een huisvestingsvergunning krijgt voor zo’n gebied.

Bewaren gegevens woningzoekenden

Op grond van de voorstellen houdt het college van B en W een bestand bij met persoonsgegevens voor de screening van woningzoekenden. Het ontwerpbesluit bepaalt dat het college dit bestand bewaart voor de evaluatie van de screeningsmaatregel en van de Wbmgp.

De AP heeft hierbij de volgende op- en aanmerkingen.

Noodzaak bewaren persoonsgegevens

Uit het ontwerpbesluit of de toelichting daarop blijkt niet waarom het noodzakelijk is dat het college van B en W (alle) persoonsgegevens voor deze evaluatie bewaart. En waarom het college niet kan volstaan met minder persoonsgegevens of geanonimiseerde data. De AP adviseert om de noodzaak alsnog toe te lichten.

Onderzoek screeningsmethode

In de toelichting staat dat tijdens de evaluaties kan worden onderzocht of het onderzoek op basis van politiegegevens tot andere resultaten leidt dan het gebruik van een VOG. De AP kan uit de toelichting niet opmaken of het hierbij de bedoeling is om de gegevens van één of van meerdere woningzoekenden met elkaar te vergelijken.

In het eerste geval worden extra persoonsgegevens van een woningzoekende verwerkt, omdat van deze persoon zowel politiegegevens als een VOG worden verwerkt. De AP adviseert om de noodzaak van deze extra gegevensverwerking toe te lichten.

In het tweede geval is de vraag hoe deze gegevens met elkaar vergeleken kunnen worden. Het gaat immers om individuele situaties. De AP adviseert om dit te verduidelijken.

Vernietigen persoonsgegevens

De AP adviseert om expliciet in het ontwerpbesluit op te nemen dat het college van B en W ervoor zorgt dat de persoonsgegevens worden vernietigd zodra de evaluaties zijn uitgevoerd.

Gerelateerd nieuws