Vergroot contrast

AP adviseert over definitieve Regeling Jeugdwet

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft geadviseerd over de (definitieve) aanpassing van de Regeling Jeugdwet. Op grond van deze regeling mogen jeugdhulpverleners hun geheimhoudingsplicht doorbreken voor de financiële afwikkeling van en controle op de jeugdhulp.

De definitieve Regeling Jeugdwet bevat de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door jeugdhulpverleners en gemeenten om declaraties te betalen, formele en materiële controles uit te voeren en fraudeonderzoek te doen.

Eerder advies AP en tijdelijke regeling

De AP heeft er eerder op gewezen dat in de Jeugdwet het doorbreken van de geheimhoudingsplicht voor de bekostiging van jeugdhulp niet goed was geregeld. Er is een expliciete en specifieke verplichting nodig voor jeugdhulpverleners om de geheimhoudingsplicht voor dit doel te doorbreken.

Dit advies van de AP heeft geleid tot aanpassing van de Jeugdwet en een tijdelijke ministeriële regeling. Die tijdelijke regeling is nu vervangen door de definitieve Regeling Jeugdwet. Deze is op 25 augustus 2016 in werking getreden en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Advies definitieve Regeling Jeugdwet

De AP heeft als volgt geadviseerd over de definitieve Regeling Jeugdwet.

Regeling voor verwerken gegevens

Ten eerste heeft de AP geadviseerd op korte termijn ook te voorzien in regels voor de gegevens die jeugdhulpverleners en gemeenten mogen verwerken voor de toeleiding naar, advisering over, bepaling van of het inzetten van een jeugdhulpvoorziening.

Omdat het veelal gaat om bijzondere persoonsgegevens van een kwetsbare groep mensen, vindt de AP een dergelijke regeling op korte termijn niet alleen wenselijk maar zelfs noodzakelijk.

Aanvullen en verduidelijken toelichting

Ten tweede heeft de AP geadviseerd de toelichting op de definitieve Regeling Jeugdwet op een aantal punten aan te vullen en te verduidelijken:

  • de onderbouwing door gemeenten waarom de gevraagde gegevens noodzakelijk zijn;
  • de voorwaarden voor het gebruik van toestemming als grondslag om de gevraagde gegevens te verstrekken;
  • de gegevens die gemeenten (niet) mogen vragen als er een privacyverklaring is opgesteld;
  • het pseudonimiseren van gegevens.

Gerelateerd nieuws

Publicaties