Vergroot contrast

AP: Abrona beëindigt overtredingen met gegevens zieke werknemers

Stichting Abrona heeft voldoende maatregelen genomen om de eerder door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geconstateerde privacyovertredingen te beëindigen. Dat is de conclusie van de AP na controle van de maatregelen. Eerder legde de AP Abrona een last onder dwangsom op omdat de stichting in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens handelde bij ziekmelding van haar werknemers. In het dwangsombesluit kreeg Abrona 2 maanden de tijd om haar werkwijze aan te passen. Abrona heeft dat inmiddels gedaan en hoeft geen dwangsommen te betalen.

Bezwaar

Abrona heeft aangegeven het – ondanks de door de stichting genomen maatregelen – niet eens te zijn met het dwangsombesluit. Abrona stelde zich op het standpunt dat zij geen gezondheidsgegevens verzamelde, omdat zij in haar systemen uitsluitend afspraken over de inzetbaarheid van werknemers registreerde.

De AP heeft het bezwaar van Abrona tegen het dwangsombesluit afgewezen. Door vast te leggen in welke mate een werknemer inzetbaar is, worden gegevens geregistreerd die iets zeggen over de gezondheid van de werknemer. Het drukt uit in welke mate de werknemer belastbaar of ziek is. Dat soort gezondheidsgegevens mogen alleen worden vastgelegd nadat daarover een bedrijfsarts of arbodienst is geraadpleegd.

Eis AP

De AP eiste in het dwangsombesluit dat Abrona bij ziekmelding slechts registreert dat een werknemer ziek is en de mate van arbeidsongeschiktheid alleen registreert na tussenkomst van de bedrijfsarts. Abrona heeft maatregelen genomen waardoor dit nu gebeurt.

Onderzoek AP

Stichting Abrona is gespecialiseerd in dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in de provincie Utrecht. Er werken 1300 werknemers en 800 vrijwilligers. Eerder onderzoek van de AP wees uit dat Abrona op verschillende punten in strijd met de privacywetgeving handelde bij de ziekmelding van haar werknemers. Deze overtredingen zijn inmiddels beëindigd.

Rechtsmiddelen

De termijn om tegen het besluit van de AP in beroep te gaan is inmiddels verstreken. Het besluit op bezwaar van de AP is hierdoor onherroepelijk.

Gerelateerd nieuws

Publicaties