Vergroot contrast

Albert Heijn past privacybeleid 'Mijn Bonus' aan na optreden CBP

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) publiceert vandaag de resultaten van zijn onderzoek naar de wijze waarop Albert Heijn omgaat met een nieuw voordeelprogramma rond de persoonsgebonden bonuskaart genaamd ‘Mijn Bonus’, dat het bedrijf eerder dit jaar aankondigde. Het CBP concludeert dat Albert Heijn de in de loop van het onderzoek vastgestelde overtredingen van de Wet bescherming persoonsgegevens heeft beëindigd waardoor geen aanleiding is voor het opleggen van een sanctie.

Zo voldeed de door Albert Heijn gevraagde toestemming voor het doen van persoonlijke aanbiedingen in het kader van het Mijn Bonus-programma (oftewel een 'opt-in') niet aan de eisen. Nu het bedrijf het Mijn Bonus-programma heeft opgeschort totdat klanten een hernieuwde opt-in hebben gegeven is deze overtreding beëindigd.

Het CBP heeft in zijn onderzoek tevens vastgesteld dat Albert Heijn van houders van een anonieme bonuskaart over adresgegevens kan beschikken, bijvoorbeeld indien de klant zijn NAW-gegevens opgeeft voor het doen van bestellingen in de webwinkel. Hierdoor verliest deze houder zijn anonieme status. 

Naar aanleiding van het onderzoek van het CBP heeft Albert Heijn haar privacy- en cookiebeleid aangepast en op haar website gepubliceerd en aangegeven in welke gevallen de houder van de anonieme bonuskaart zijn anonieme status verliest. Hierdoor handelt Albert Heijn ook op dit punt niet langer in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Nieuw voordeelprogramma

​Albert Heijn kondigde op 3 januari 2012 aan een nieuw voordeelprogramma in te voeren voor persoonsgebonden bonuskaarthouders, geheten ‘Mijn Bonus’. Naast de reguliere wekelijkse bonusaanbiedingen kondigde Albert Heijn aan persoonlijke aanbiedingen te gaan doen aan bonuskaarthouders.

Bij Mijn Bonus gaat het om aanbiedingen op een aantal producten waarvan Albert Heijn op basis van bonuskaartgegevens weet dat de klant die regelmatig koopt. Daarnaast zouden klanten aanbiedingen ontvangen voor producten waarvan Albert Heijn verwacht dat die goed aansluiten bij de wensen van de klant.

Toestemming betrokkene voor persoonlijke analyse

Voor het maken van persoonlijke analyses van klanten op basis van hun aankoopgedrag en het naar aanleiding daarvan doen van gepersonaliseerde aanbiedingen aan klanten met een persoonsgebonden bonuskaart heeft Albert Heijn op grond van de wet toestemming nodig van de betrokkene.
 
Het vragen van deze toestemming moet aan een aantal eisen voldoen. Zo moet de klant onder meer goed worden geïnformeerd om de toestemming rechtsgeldig te laten zijn. Doordat geen sprake is geweest van ondubbelzinnige toestemming, beschikt Albert Heijn niet over een rechtsgeldige grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens die zijn verkregen met behulp van de persoonsgebonden bonuskaart.
 
Nu het bedrijf het Mijn Bonus-programma heeft opgeschort totdat klanten een hernieuwde opt-in hebben gegeven, handelt Albert Heijn niet meer in strijd met artikel 8 van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Publicaties